AMARON รุ่นและราคา


กดโทรด่วน
สั่งซื้อ,ปรึกษา,ใช้บริการ แบตเตอรี่รถยนต์
โทรด่วน Call Center : 09-09-303-303


AMARON  BATTERY
 รุ่นแบต  แอมป์  ราคา
40B20L GO 35 1750
46B24L GO 45 1950
55D23L/R GO 60 2400
65D26L GO 60 2100
42B20L HI-LIFE 35 2000
55B24L HI-LIFE 45 2300
80D26L HI-LIFE 60 2800
90D23L/Q85 65 2700
105D31L/R 80 3200
DIN45 45 2700
DIN75 75 3700
DIN100 100 4300
DIN80 80 4100
***ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามราคาตลาด***
*ราคาที่แจ้งเป็นราคารวมเทิร์นลูกเก่าของลูกค้า*