HITACHI รุ่นและราคา


กดโทรด่วน
สั่งซื้อ,ปรึกษา,ใช้บริการ แบตเตอรี่รถยนต์
โทรด่วน Call Center : 09-09-303-303

HITACHI (ฮิตาชิ) BATTERY
รุ่น แอมป์  ราคา
น้ำ    
NS60L/R 45 1,600
N50ZL/R 60 1,700
NS100L/R 80 2,100
แห้ง    
 40B19L  40  1,900
46B24L/R 45 2,050
Q85 85D23L 68 2,850
80D26L/R 70 2,400
95D31L/R 80 2,800
105D31L/R 90 3,000
DIN45 45 2,500
DIN65 65 2,600
DIN75 เตี้ย 75 2,800
DIN75 75 3,000
DIN80 80 3,500
DIN100 100 3,700
DIN80 AGM 80 11,000
DIN90 AGM 90 12,000
65D26L   2,300
80D23L  65 2,500
125D31L  100 3,400
***ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามราคาตลาด***
*ราคาที่แจ้งเป็นราคารวมเทิร์นลูกเก่าของลูกค้า*