HITACHI รุ่นและราคา


กดโทรด่วน
สั่งซื้อ,ปรึกษา,ใช้บริการ แบตเตอรี่รถยนต์
โทรด่วน Call Center : 09-09-303-303

HITACHI (ฮิตาชิ) BATTERY
รุ่น แอมป์  น้ำหนัก ขนาด ราคา
น้ำ        
NS60L/R 45  11.6 กก.  128 x 236 x 220 มม.  -
N50ZL/R 60  20 กก.  170 x 256 x 224 มม.  -
NS100L/R 80  19 กก. 172 x 301 x 220 มม.  -
แห้ง        
 40B19L  40  8.9 กก. 127 x 187 x 219 มม.   1,950
46B24L/R 45  11.2 กก. 128 x 236 x 220 มม.  2,100
Q85 85D23L 68  14.8 กก.  168 x 230 x 220 มม. 2,950
80D26L/R 70  16.7 กก.  173 x 257 x 203 มม. 2,500
95D31L/R 80  19.9 กก. 173 x 303 x 203 มม.  2,950
105D31L/R 90  20.5 กก. 173 x 303 x 203 มม.  3,150
DIN45 45  11.0 กก.  174 x 207 x 174 มม.
DIN65 65 14.9 กก.  174 x 242 x 189 มม.    -
DIN75 เตี้ย 75 16.7 กก.  174 x 278 x 174 มม.   -
DIN75 75 17.1 กก.   174 x 277 x 189 มม.  -
DIN80 80  18.0 กก. 175 x 315 x 175 มม.  -
DIN100 100  25.9 กก. 174 x 351 x 189 มม.   -
DIN80 AGM 80  18.0 กก.  175 x 315 x 175 มม.  -
DIN90 AGM 90  19.6 กก. 174 x 314 x 190 มม.  
65D26L    16.7 กก.  173 x 257 x 203 มม. 2,400
80D23L  65  14.8 กก. 168 x 230 x 220 มม.  2,600
125D31L  100  19.9 กก.  173 x 257 x 203 มม. 3,550
***ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามราคาตลาด***
*ราคาที่แจ้งเป็นราคารวมเทิร์นลูกเก่าของลูกค้า*