ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่

 

สถานที่ตั้งร้าน
 
ที่ตั้ง : เลขที่ 1091 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :  10400
ประเทศ :  ไทย
Call Center :  09-09-303-303
   
   
   
   
   

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

     ทาง Superheroes Battery Delivery 24 Hr จะไม่อนุญาติให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมรู้เห็นข้อมูล

ส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้เก็บรวบรวมไว้โดยเด็ดขาด ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมออนไลน์ จะได้รับการ

เปิดเผยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของเราเท่านั้น เมื่อท่านได้กรอกข้อมูลเพื่อติดต่อเรา ข้อมูลส่่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้

อาจมีดังต่อไปนี้

    ๐ ชื่อ - นามสกุล

    ๐ ชื่อบริษัท

    ๐ ที่อยู่

    ๐ โทรศัพท์

    ๐ แฟกซ์

    ๐ อีเมล

      ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมไว้จะถูกใช้ดังต่อไปนี้

      -เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ท่านซื้อ

      -เพื่ออัพเดตข้อมูลในการส่งสินค้า รวมไปถึงกรณีที่ลูกค้าต้องการบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม

      -เพื่อการให้ข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้อง

      -การบริหารจัดการบัญชีของท่านกับระบบของเรา

      -เเพื่อตรวจสอบจำนวนการดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง

    แผนผังและเนื้อหาภายในเว็บไซต์ ให้ต้องกับความต้องการของลูกค้ายิ่งขึ้น

      -เพื่อให้รู้จักผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรามากขึ้น เพื่อที่ทางเราจะสามารถดำเนินการศึกษาและรู้

    สถิติทางประชากรศาสตร์ของลูกค้าบนเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น

      -เพื่ออัพเดตข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และตรงกับความต้องการของท่าน อันรวมไปถึงข้อมูล

    สินค้าและบริการจากเรา และด้วยเหตุผลที่กล่าวมา

       เรามีความมั่นใจว่าท่านมีความคิดเห็นที่ตรงกับเรา และยินยอมให้เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้

    อย่างดี เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านผู้เป็นลูกค้าของเรา

       การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

      ทางบริษัท Superheroes Battery Delivery 24 Hr ขอยืนยันให้ท่านมั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมไว้

    นั้นจะถูกเก็บรักษาไว้ในคลังข้อมูลของเราอย่างดีที่สุด เราและรักษาข้อมูลของท่านด้วยมาตรการเหล่านี้

       -กำหนดขอบเขตการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

       -คอยดูแลรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีทั้งหลายให้มีประสิทธิภาพเสมอเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าสู่ระบบ

       -ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลทิ้งทันที เมื่อพ้นวาระความจำเป็นในการเก็บข้อมูลแล้ว เพื่อความปลอดภัย