ความรู้เรื่องแบตเตอรี่

1. แบตเตอรี่คืออะไร?
แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์จัดเก็บและจ่ายกระแสไฟ เป็นแหล่งรวมพลังงานไฟฟ้าของรถ แบตเตอรี่ที่ติดรถยนต์มาเรียบร้อยแล้วจะได้รับการเติมไฟฟ้าจากไดชาร์จ
2. ส่วนประกอบของแบตเตอรี่
- ขั้วแบตเตอรี่ (Pole)
- แผ่นธาตุลบ (Negative Plate)   
- แผ่นกั้น (Separator&Glass mat)
- แผ่นธาตุบวก (Positive Plate)
- จุกปิด (Vent Plug)
- เปลือกหม้อและฝาหม้อ (Container&Lid)
- ขั้ว(Terminal Pole)
3. หน้าที่ของแบตเตอรี่
- เป็นแหล่งพลังงานจ่ายไฟให้แก่สตาร์ทเตอร์ และระบบจุดระเบิดให้แก่เครื่องยนต์
- เป็นแหล่งพลังงานแก่ระบบไฟฟ้าอื่นๆในรถยนต์
4. ชนิดของแบตเตอรี่
-แบตเตอรี่แบบธรรมดา (เติมน้ำกรดแล้วชาร์จไฟในครั้งแรกจากนั้นต้องหมั่นดูแล
ระดับน้ำอย่างสม่ำเสมอ)
-แบตเตอรี่แบบไม่ต้องเติมน้ำกลั่น(Free Maintenance) โดยทั่วไปเรียกว่า"แบตแห้ง" แบตเตอรี่ชนิดนี้มีการเติมน้ำกรดและชาร์จไฟมาจากโรงงานก่อนการติดตั้งสินค้าในครั้งแรกต้องทำการกระตุ้นแผ่นธาตูโดยการชาร์จไฟระยะสั้นประมาณ 5-10 นาที จากนั้นไม่ต้องดูแลในระยะแรก(6เดือน)หลังจากนั้นควรดูประมาณ 3 เดือน/ครั้ง เนื่องจากแบตชนิดนี้มีระบบป้องกัน การระเหยของน้ำ ทำให้มีการระเหยน้ำในแบตเตอรี่ต่ำมาก
5. สาเหตุที่ให้แบตเตอรี่เสื่อม 
-การประจุไฟที่น้อยเกินควร เกิดคราบขาวที่แผ่นธาตุของแบต ส่งผลให้ประจุไฟได้ยาก
ทำให้แผ่นธาตุเสื่อมสภาพ
-การประจุไฟที่มากเกินควร น้ำกลั่นแปรสภาพเป็นแก๊สมากให้ระดับน้ำกลั่นลดลง อุณหภูมิสูงขึ้นมากทำให้แผ่นธาตุเสื่อม ผงตะกั่วเกิดการสึกกร่อนแผ่นธาตุงอโค้ง
-การลัดวงจรในช่องแบตเตอรี่เกิดตะกอนที่อยู่ส่วนล่างของหม้อแบตมากเกินไปเกิดจากการแตกหักหรือการเสื่อมสภาพของแผ่นกั้นระหว่าง + กับ - 
-ปัญหาระบบไฟในรถยนต์การติดเครื่องเสียง สัญญาณกันขโมย อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมในรถ การเปลี่ยนแปลงขนาดของแบต การลัดวงจรของสวิทซ์ไฟต่างๆในรถ ประสิทธิภาพการทำงานของไดร์ชาร์จไม่เต็มที่
-การมีสารอันตรายปะปนในหม้อแบต น้ำกรดไม่ได้คุณภาพ น้ำกลั่นที่เติมลงไปไม่บริสุทธิ์
เติมน้ำกลั่นสี(สารหล่อเย็น)
-การเกิดซัลเฟต แผ่นธาตุที่มีผลึกสีขาวเกาะติด ปล่อยทิ้งแบตนานๆไม่นำไปใช้ การประจุไฟที่น้อยเกินไป แผ่นธาตุโผล่พ้นระดับน้ำกรด
6. น้ำกรด
น้ำกรดซัลฟูริค เป็นตัวนำไฟฟ้าระหว่างแผ่นธาตุบวกและลบ
7. ไฮโดรมิเตอร์
เป็นเครื่องวัดความถ่วงจำเพาะใช้วัดความเข้มข้นของน้ำกรดใช้ตรวจสอบความผิดปกติของแบตแต่ละช่อง
8. วิธีสังเกตแบตเสื่อม
- มีอาการต้องเติมน้ำกลั่นบ่อยๆ
- ตอนเช้าสตาร์ทติดยาก
- ไฟหน้าไม่สว่าง
- ระบบไฟเริ่มทำงานช้า
- แบตใช้งานมานาน 1.5 - 2 ปี
- ไดสตาร์ทไม่ทำงาน
- แผ่นธาตุภายในเกิดการบวม
- น้ำกรดภายในลดลง(แห้ง) ต่ำกว่าแผ่นธาตุ
9. การดูแลรักษา
- ทำความสะอาดสายไฟ ทั้ง +และ - ด้วยน้ำอุ่นและเช็ดให้แห้ง
- ตรวจเช็ดทำความสะอาดขั้วและทาด้วยวาสลีน
- ไม่เติมน้ำกลั่นให้เกินกว่าขีดและต่ำกว่าขีด
- ตรวจวัดระดับกระแสไฟอย่างสม่ำเสมอ
- เช็คไดชาร์จเมื่อระบบไฟอ่อน
- ห้ามเติมน้ำกรดหรือน้ำกลั่นที่มีสีหรือสารเคมี
- ห้ามสูบบุหรี่ขณะตรวจเช็คน้ำในแบต
- ตาแมวของแบต(แห้ง) ให้ดูกำลังไฟโดย
 น้ำเงิน = ไฟดีอยู่
 แดง   = แบตมีปัญหาต้องชาร์จไฟ หรือ เติมน้ำกลั่น
 ขาว    = แบตเสียหรือเสื่อมคุณภาพ
 
                      

>>>ส่งด่วนฟรี ส่งจริง<<<

>>> ทั่วกรุง 24 ชม. <<<

มีโปรโมชั่นของแถมทุกก้อน <

>>> รับประกันทุกก้อน <<<

>>เลือกทำบุญ ทุกก้อน <<

>>> รับบัตรเครดิต <<<

 

แบตหมด กดบอก

Call Center

09-09-303-303